Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện A Lưới, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày cập nhật 08/05/2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký quyết định Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện A Lưới, giai đoạn 2015 – 2020.

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện A Lưới, giai đoạn 2015 - 2020 (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới) có tổng số 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chánh Văn phòng, đ/c Văn Lập - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó Chánh Văn phòng thường trực, đ/c Phan Duy Khanh – Phó phòng Tài chính - Kế hoạch làm phó Chánh Văn phòng.

Văn phóng có trưởng các Phòng: Hạ tầng và Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động, TB và XH, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBMTTQVN huyện làm kiêm nhiệm và có 5 thành viên chuyên trách.

Văn phòng có chức năng nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện. (có file Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.887
Truy câp hiện tại 2.824