Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Phong quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới trong quý III năm 2015
Ngày cập nhật 20/04/2015
Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chánh Văn Phòng điều phối NTM

Ngày 15/4/2015, tại hội trường UBND xã Hương Phong, đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chánh Văn Phòng điều phối nông thôn mới huyện đã chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hương Phong để soát xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian qua và bàn giải pháp để phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM vào Quý III năm 2015.

Đến nay, so với Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, xã Hương Phong đã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí (còn 02 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường), nhìn chung đời sống nhân dân xã được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 25,5 triệu đồng/người/năm, nhà ở bà con nông dân được kiên cố đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,57%, tỷ lệ lao động việc làm đạt 97%, hệ thống giao thông đã kiến cố hóa trên 98%.

Hiện nay, công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vườn tược, vệ sinh môi trường nông thôn ở xã cơ bản triển khai đồng bộ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào cơ bản thường xuyên, hiệu quả,... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vẫn còn gặp khó khăn như cơ sở vật chất văn hóa xã chưa có. Hiện nay, nhà Văn hóa của Làng thanh niên lập nghiệp chưa bàn giao cho xã quản lý và nâng cấp. Hệ thống nước sạch ở thôn Hương Phú còn khoảng 100 hộ dân chưa có, nhu cầu nguồn lực đầu tư cho hai công trình này khá lớn. Đường ống nước sinh hoạt ở thôn Hương Phú dẩn nước từ khe C5 và C8 đã bị hư hỏng, dự kiến đầu tư khoảng 1,8 tỷ đồng (đã có kế hoạch đầu tư của dự án BCC nhưng chưa cụ thể thời gian).

Với tinh thần Nhà nước hỗ trợ nhân dân cùng làm quyết tâm xây dựng xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện A Lưới, tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Ngưm đã kết luận: Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, cần tập trung, lồng ghép các nguồn lực để phấn đấu xây dựng xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới vào quý III năm 2015.

- Về tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, đề nghị xã có công văn gửi Ban quản lý Làng thành niên lập nghiệp Hương Phong đề nghị bàn giao công trình Nhà văn hóa thôn cho xã quản lý, nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trước tiên, đề nghị xã mời đơn vị tư vấn thiết kế, lập hồ sơ dự toán kinh phí để lồng ghép các nguồn đề nghị hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đảm bảo để tiêu chí CSVCVH đạt trong quý II năm 2015.

- Về tiêu chí Môi trường, cơ bản cán bộ và nhân dân xã Hương Phong đã thực hiện công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vườn tược, vệ sinh môi trường rất tốt, còn lại công trình nước sinh hoạt ở thôn Hương Phú dẩn nước từ khe C5 và C8 đã bị hư hỏng, đã có kế hoạch đầu tư của dự án BCC nhưng chưa cụ thể thời gian, đề nghị xã mời đơn vị tư vấn thiết kế, lập hồ sơ dự toán kinh phí đề nghị lồng ghép các nguồn để hỗ trợ đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.

 - Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đề nghị Ban chỉ đạo xã Hương Phong sớm hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ, đảm bảo chất lượng gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện trước ngày 25 tháng 9 năm 2015 để huyện thành lập đoàn kiểm tra đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015./.

Văn Phòng điều phối nông thôn mới huyện đang khảo sát tại nhà sinh hoạt cộng đồng

 Làng Thanh niên lập nghiệp Hương Phong

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.794
Truy câp hiện tại 2.795