Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung 12 xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 20/03/2015
ảnh minh hạo

Ngày 11/3/2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 1068/UBND-NN thống nhất chủ trương bổ sung danh sách 12 xã trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTXDNTM).

Theo đó 12 xã nông thôn có định hướng phát triển thành đô thị được bổ sung tham gia thực hiện CTXDNTM gồm: A Đớt, A Ngo, Hồng Vân, Sơn Thủy (A Lưới), Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, Lộc Tiến (Phú Lộc), Điền Hải, Điền Lộc (Phong Điền), Vinh Thanh (Phú Vang), Bình Điền (TX Hương Trà), Thủy Vân (TX Hương Thủy). Như vậy giai đoạn 2016-2020  toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 104 xã của 8 huyện thị tham gia thực hiện CTXDNTM.

Để chuẩn bị các bước thực hiện Chương trình, UBND tỉnh đã yêu cầu Văn phòng Điều phối tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát quy hoạch 12 xã nói trên để bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới và tiến hành thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2016.

Văn phòng Điều phối tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.491
Truy câp hiện tại 2.700