Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nông thôn mới >> Văn bản
Ngày 10 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí Cở sở hạ tầng Thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn...
Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 9569/BCT-TCNL ngày 10/10/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gồm 5 nhóm với 19 tiêu chí.
Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới.
Ngày 5-4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...
Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2016.
Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới ban hành Công văn số 03/VPĐP-NTM về việc đề nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn.
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 12151/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.739
Truy câp hiện tại 2.782