Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tin từ các đơn vị
Sáng 27/3/2020, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện A Lưới trực thuộc Công đoàn Cơ sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 5.000.000 đồng, hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện A...
Sáng ngày 20/3/2020, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1259 tại xã. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thời...
Nhằm thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện A Lưới triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020 (gọi tắt là Đề án...
Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, sáng ngày 10/3/2020 Ủy ban nhân dân xã A Roàng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...
Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước của Liên Hiệp quốc và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đồng thời, giáo dục, bồi dưỡng nâng...
Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức Hội nghị giao ban các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện...
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và...
Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng Dân tộc thiểu số Pa cô - Tà ôi, Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm...
Thực hiện Kế số 15/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện A Lưới triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng,...
Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia, sáng ngày 27/02/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.394.495
Truy câp hiện tại 38