Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị Huyện ủy lần thứ XVI (khóa XI)
Ngày cập nhật 28/03/2019

Ngày 26.3 Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ XVI (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có đồng chí Phan Thị Huế - TUV – Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Dương Quang Bằng – Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Nam – Phó bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

 

Tại hội nghị đã báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 13/12/2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 – 2020, để thực hiện Nghị quyết số 07 huyện nhà đã tích cực làm tốt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về chương trình giảm nghèo. Kết quả 03 năm triển khai thực hiện đã có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo huyện đầu giai đoạn 2016 – 2020 là 38,37%, trong tổng số hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có 4.183 hộ, chiếm 96,43%. Đến cuối năm 2018, hộ nghèo giảm 1.445 hộ, tương ứng giảm 13,53%, bình quân mỗi năm giảm 4,51% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Số xã nghèo trên 25% từ 17 xã, còn lại 13 xã. Tuy nhiên, hộ cận nghèo tăng do hộ nghèo thoát sang cận nghèo nằm ở ngưỡng nghèo là 1.804 hộ, chiếm tỷ lệ 13,4%. Về thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đã đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, thu nhập tăng 1,5% đạt 40%, số tăng 2 lần đạt 60%. Tổng số vốn thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2018 là 52.634 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở đã thực hiện cho 719 hộ. Chính sách đào tạo nghề đạt yêu cầu đề ra. Thực hiện xã hội hóa trong giảm nghèo bền vững, toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động đóng góp 02 ngày lương để hỗ trợ 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%. Bên cạnh kết quả đã đạt được thì công tác chỉ đạo ở một số địa phương chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức; huy động nguồn lực từ xã hội còn gặp nhiều khó khăn; giải quyết việc làm cho lao động hộ nghèo, cận nghèo chưa thu hút được nhiều; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm có giảm nhưng có nguy cơ tái nghèo cao và rơi vào hộ cận nghèo tăng cao.

Tại hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là vẫn tiếp tục triển khai thực hiện có các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 07 đã đề ra; triển khai tốt các dự án chính sách giảm nghèo theo CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và giải trình góp ý của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2018; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy trình Huyện ủy về dự kiến nhân sự các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.985
Truy câp hiện tại 4.743