Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2019

Vừa qua, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 2011 /QĐ- UBND ngày 28/11/2018 Về việc xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018.

 

Theo đó, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018 như sau:

I. MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC

1. Các đơn vị đạt mức I và II: Không có.

2. Các đơn vị đạt mức III: Ủy ban nhân dân các xã: A Ngo, Hương Lâm, Sơn Thủy, Nhâm, Hồng Kim, Hồng Thái và Hồng Trung và thị trấn A Lưới.

3. Các đơn vị đạt mức IV: Ủy ban nhân dân các xã: Hương Nguyên, Phú Vinh, Hồng Bắc, Hồng Thượng, Hương Phong, Hồng Thủy, A Đớt và Hồng Hạ.

4. Các đơn vị không xếp hạng: Ủy ban nhân dân các xã: Đông Sơn, A Roàng, Hồng Quảng, Bắc Sơn và Hồng Vân.

II. ĐIỀU KIỆN SẲN SÀNG

1. Các đơn vị đạt mức I và II: Không có.

2. Các đơn vị đạt mức III: Ủy ban nhân dân các xã: A Ngo, Hương Lâm, Sơn Thủy, Hương Nguyên, A Đớt, Hồng Bắc và Hồng Kim và thị trấn A Lưới.

3. Các đơn vị đạt mức IV: Ủy ban nhân dân các xã: Nhâm, Hồng Thái, Hồng Trung, Phú Vinh, Hồng Thượng, Hương Phong, Hồng Thủy và Hồng Hạ.

4. Các đơn vị không xếp hạng: Ủy ban nhân dân các xã: Đông Sơn, A Roàng, Hồng Quảng, Bắc Sơn và Hồng Vân.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.820
Truy câp hiện tại 4.672