Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
A Lưới: Hội nghị Huyện ủy lần thứ XV Khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật 13/12/2018

Ngày 12/12, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị lần thứ XV Khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020(Mở rộng). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - UVTV Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Nam – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy – HĐND – UBND, UBMTTQVN  huyện cùng các ban, ngành trên địa bàn huyện.

 

Hội nghị đã thông qua các tờ trình, báo cáo quan trọng: Tờ trình của BTV Huyện ủy về tình hình KT-XH năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tờ trình của BTV Huyện ủy về nhiệm vụ QP-AN năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; tờ trình của BTV Huyện ủy về chương trình công tác năm 2019; tờ trình của BTV Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2019

Nhìn chung, trong năm 2018, KT-XH trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển đạt những kết quả tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp 44,8 %; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 33,4 %; dịch vụ 21,8 %.  Dự ước đến 31/12/2018 có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.863,5 ha/ 6.285 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.580,4 tấn/ 18.325,0 tấn; tổng đàn gia súc 44.001 con; tổng đàn gia cầm 334.810 con. Đời sống người dân từng bước được nâng cao. Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng. Các chương trình trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. An ninh, chính trị được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2019, huyện A Lưới đề ra kế hoạch phát triển KT-XH với mục tiêu: huy động tối đa và hiệu quả nguồn lực tập trung thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ có lợi thế. Phát huy việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, văn minh công sở. Tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

H. Hải - D. Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.279
Truy câp hiện tại 1.557