Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thẩm tra các đơn vị đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa đợt II, năm 2018
Ngày cập nhật 27/11/2018

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện và xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức thẩm tra (đợt II), năm 2018 các đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa.

Thành phần đoàn gồm có đại diện của các thành viên Ban chỉ đạo phong trào huyện: UBMTTQVN huyện A Lưới; Hội Nông dân huyện A Lưới; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới; LĐLĐ huyện A Lưới; Phòng Tư pháp huyện A Lưới; Phòng DS – KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện A Lưới; Phòng Y Tế huyện A Lưới; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới; Cơ quan Công an huyện A Lưới.

Thời gian thẩm tra từ ngày 22-23/11/2018, các đơn vị đề nghị thẩm tra gồm có 05 làng, thôn, tổ dân phố (Thôn Tru – Chai, xã Đông Sơn; Thôn A So 2, xã Hương Lâm; Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm; Tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới;Tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới) và 04 cơ quan, đơn vị (Trạm Y tế xã A Ngo; Cơ quan UBND xã A Ngo; Thanh tra Nhà nước huyện; Trạm Y tế xã Hồng Thủy).

Đợt thẩm tra nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, từ trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ Đảng viên đến các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào ở cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.360
Truy câp hiện tại 1.566