Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2019.
Ngày cập nhật 22/11/2018

Trong 2 ngày, 21-22/11/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện A Lưới triển khai Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê phục vụ cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện A Lưới; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chi Cục trưởng Cục Thống kê huyện A Lưới, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo huyện, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo và công chức văn phòng thống kê của 21 xã, thị trấn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện triển khai những nội dung cơ bản trong công tác quản lý và lập bảng kê hộ: Như tuyển chọn người lập bảng kê là những người am hiểu về địa bàn điều tra, biết thông tin các hộ sinh sống trên địa bàn điều tra, ưu tiên những người sinh sống trên địa bàn điều tra tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn; hướng dẫn chi tiết các nội dung cần thu thập trong bảng kê hộ, thời gian thực hiện quy trình kiểm tra, nghiệm thu bảng kê tại cấp huyện.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn trong cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở. Nội dung điều tra gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật…

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn của cuộc tổng điều tra là 25 ngày bắt đầu từ ngày 1-4-2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.054.399
Truy câp hiện tại 1.264