Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và Luật Quản lý Tài sản công
Ngày cập nhật 05/11/2018

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật UBND huyện A Lưới đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và Luật Quản lý Tài sản công cho lãnh đạo phòng ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo và các cán bộ Tư pháp, ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia hội nghị đã được nghe Luật Quốc phòng, Luật này gồm có 7 Chương, 40 Điều, quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Từ ngày 01/01/2019, Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2018 chính thức có hiệu lực.  Đồng thời các đại biểu tham gia hội nghị đã được trang bị Luật Quản lý, sử dụng Tài sản công đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017, luật này gồm có 10 Chương và 134 Điều quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Sau khi được trang bị 02 Luật trên,các đại biểu tham gia hội nghị sẽ vận dụng hiện thực hóa Luật  vào trong thực tế công tác của bản than tại địa bàn, nhiệm vụ phụ trách./.

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.791.731
Truy câp hiện tại 115