Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Khảo sát, kiểm kê các công trình có giá trị lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 26/10/2018
Hang Gứp, xã Đông Sơn

Trong 2 ngày từ 18 đến 19/10/2018, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đố Huế, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới tổ chức kế hoạch khảo sát thực địa, kiểm kê các công trình có giá trị lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện A Lưới.

 

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa 8 điểm di tích lịch sử cùng với việc xác định tọa độ chính xác và thu thập thông tin chi tiết, cụ thể từng hang động, địa đạo, hầm hào, các dấu tích lịch sử, văn hóa thuộc 7 xã Bắc Sơn, Hồng Kim, Hồng Bắc, Hồng Thượng, Hương Lâm, Đông Sơn, Hồng Hạ.

Thời gian tới Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiến hành hoàn chỉnh và lập hồ sơ công nhận đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận là di lích lịch sử.

          Một số hình ảnh khảo sát, kiểm kê di tích trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018:

Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.207.200
Truy câp hiện tại 612