Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Họp thông qua báo cáo tình hình KT - XH 09 tháng đầu năm của UBND huyện
Ngày cập nhật 11/10/2018

Vừa qua, UBND huyện A Lưới đã tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo tình hình KT - XH 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBTHU – CT UBND huyện, tham dự có Đ/c Hồ Đàm Giang – CT HĐND huyện, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng các đồng chí thành viên UBND huyện, các ban ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Trong 09 tháng đầu năm KT-XH, Quốc phòng an ninh toàn huyện cơ bản có những kết quả nhất định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm gần 6000 ha, đạt 92,6% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 18 000 tấn, đạt 99,9% so với kế hoạch. Tổng đàn đạt 98,5 % kế hoạch. Tổng diện tích rừng sản xuất gần 2000 ha. Về công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất ước đạt 280 tỷ đồng. Du lịch ngày càng được triển khai thực hiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 820 tỷ đồng đạt 103 % kế hoạch. Thu ngân sách trên 67,663 tỷ đồng đạt trên 48% theo Nghị quyết huyện giao. Chi ngân sách 337,519 tỷ đồng, đạt 89% dự toán giao đầu năm. Văn hóa lành mạnh, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, đối ngoại luôn được thực hiện với các huyện giáp ranh, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thông tin thêm tình hình tại đơn vị công tác, tình hình cơ sở, bổ sung vào bản báo cáo và bàn về giải pháp giải quyết những công việc chưa làm được trong thời gian qua.

Đồng chí  Nguyễn Mạnh Hùng – PBTHU – CT UBND huyện nhấn mạnh, các địa phương và lãnh đạo các phòng ban cần rà soát những việc chưa làm được cần đột phá đẩy mạnh trong 03 tháng còn lại để hoàn thành kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2018./. 

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.540
Truy câp hiện tại 40