Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện A Lưới: Lễ trao danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa đợt I năm 2018
Ngày cập nhật 13/09/2018

Hoà chung trong không khí thi đua sôi nổi cả nước thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước và kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng  ngày 13 tháng 9 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện,  BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện A Lưới tổ chức Lễ trao danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa đợt I, năm 2018.

Tham dự buỗi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; đồng chí Đoàn Thanh Hùng – UVTVHU- Chủ tịch UBND Thị trấn A Lưới; Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Thị Thêm - HUV - Trưởng Phòng VH&TT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, cùng các đồng chí trong BCĐ, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã và đại diện 09  đơn vị được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa đợt I năm 2018.Cũng trong buổi lễ này UBND thị trấn A Lưới cũng đã tổ chức lễ rước bằng công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” từ Nhà văn hóa huyện về UBND thị trấn.

Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện A Lưới tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu kết hợp chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị, thu hút được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm 2018, ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xây dựng kế hoạch và lịch thẩm tra các đơn vị đến kỳ hạn công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 11.957/12.551 hộ gia đình đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 95,26%. Đã được xét công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa có 10.517/12.551 hộ gia đình, đạt 83,97%; Về làng, thôn, tổ dân phố văn hóa: đến nay toàn huyện số làng, thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa: 110/110 đạt 100%; Số làng, thôn, tổ dân phố đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa: 95/110 làng, đạt 86,36%; 42 làng, thôn, tổ dân phố được công nhận giai đoạn II, đạt 38,18%; Về cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa:117/133 cơ quan, đơn vị, trường học đã đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, đạt 88,63%; trong đó có 109/133 cơ quan, đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 81,95%; có 65 đơn vị được công nhận giai đoạn II, đạt 48,87%. Số trạm y tế đã đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa có 14/21 đơn vị, đạt 66,66%. Trong đó có 11/21 trạm Y tế đã được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 52,38%; có 19/21 cơ quan UBND xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, đạt 90,47%, trong đó có 12/21 cơ quan UBND xã đã đã được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 57,14%; Về xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: có 07/21 xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt 33,3%; trong đó 02 xã đã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt 9,52% (xã Hương Phong, xã Sơn Thủy); 01 Thị trấn được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt 100%. Bên cạnh những thành quả đã làm được, các đơn vị vẫn còn những tồn tại: Việc triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện, các xã và một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, chưa kịp thời, chưa có sự quan tâm đúng mức. Nhận thức về phong trào của các đơn vị vẫn còn mơ hồ. Chất lượng nội dung các báo cáo chưa cao, không đạt yêu cầu. Quá trình thẩm tra, Ban chỉ đạo của một số xã, ban vận động của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, phối kết hợp, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra, đánh giá, Cơ sở vật chất mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng còn hạn chế và chưa đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số làng, thôn, tổ dân phố còn cao. Cảnh quan môi trường, hàng rào xanh cần được quan tâm nhiều hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chúc mừng các đơn vị đã được công nhận trong đợt này. Ngoài những việc đã làm được đồng chí đề nghị các đơn vị phải làm tốt hơn nữa về công tác DS-KHHGĐ; giúp nhau phát triển kinh tế; tuyên truyền đẩy lùi các tệ nạn xã hội; chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ,...

Có thể nói, những kết quả các đơn vị đã đạt được nói riêng cũng như của phong trào trên toàn huyện nói chung  trong thời gian qua đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng của nhân dân ở từng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng đời sống lành mạnh, giảm được các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, gây rối trật tự và các tệ nạn xã hội khác. Nhờ có môi trường văn hóa lành mạnh người dân càng có điều kiện trong việc đầu tư phát triển kinh tế và hưởng ứng các phong trào ở địa phương. Từ đó xuất hiện những tấm gương điển hình trong các hoạt động như hiến đất, xây dựng cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ vốn để cùng nhau làm giàu, phát triển kinh tế. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự đi vào lòng người, đến với mọi nhà, mọi khu dân cư, mọi cơ quan, đơn vị và đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi là động lực tinh thần động viên mọi lực lượng trong toàn xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Đại biểu tham dự Lễ

Đại biểu tham dự Lễ

Văn nghệ chào mừng

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận và cơ lưu niệm cho đại diện UBND thị trấn

Đại biểu trao bằng công nhận và cờ lưu niệm cho các cơ quan, đơn vị

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.868
Truy câp hiện tại 5.062