Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 10/09/2018

Sáng 10/9, Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp với UBND tỉnh TTHuế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông nông thôn và vùng DTTS và miền núi theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện A Lưới. Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ủy ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Thị Lê - Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ủy ban Dân tộc; đồng chí Hồ Xuân Trăng – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện A Lưới; cùng các đại biểu là cán bộ, người có uy tín của 2 huyện A Lưới và Nam Đông.

 

Trong 02 ngày 10-11/9, các đại biểu sẽ được cung cấp thông tin về thực trạng an toàn giao thông ở nước ta hiện nay; nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia đảm bảo an toàn giao thông; Đề án “đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; một số vấn đề mới về dân tộc và chính sách dân tộc…

Qua tập huấn nhằm giúp các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền về phòng tránh tại nạn giao thông, chấp hành tốt Luật giao thông; tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cuộc sống vùng đồng bào DTTS và miền núi ngày càng ổn định.

H. Hải - D. Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.499.439
Truy câp hiện tại 2.409