Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố
Ngày cập nhật 04/09/2018

Ngày 31.8 Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố tại huyện A Lưới. Tham dự và chủ trì hội nghị đồng chí Cái Vĩnh Tuấn – UVBTVTU – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – TUV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Hải – UVBTVTU – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Sơn – UVBTVTU – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Cư – UVBTVTU – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND Thành phố Huế. Tham dự còn có Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện A Lưới cùng Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới. 

Trong thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Pháp luật. Những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị được đại biểu ghi nhận và chuyển tới cấp có thẩm quyền giải quyết; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND hai cấp quan tâm, chú trọng đổi mới – tổng hợp theo nhóm vấn đề, ngắn gọn, súc tích; công tác tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri được cơ quan chức năng thực hiện cơ bản đúng theo quy định. Một số đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cửa mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tnhr và các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… những kết quả đó đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Mục tiêu cao nhât của buổi TXCT là đại biểu phải chuyển tải ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến các cấp, ngành chức năng liên quan và giám sát việc thực hiện những nội dung đó cho đến khi có kết quả. Tuy nhiên trong thời gian qua, hoạt động này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, vẫn còn những hạn chế nhất định như mang tính hình thức, có những cuộc tiếp xúc rất ít cử tri…

 Với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri”. Tại hội nghị các đạ biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề như nghiên cứu đổi mới hoạt động Tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân và của cử tri trong công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri; Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố lần thứ 5 sẽ được Thành phố Huế tổ chức đăng cai./.   

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.500.081
Truy câp hiện tại 2.648