Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện A Lưới tham gia Liên hoan “Đưa thông tin về cơ sở” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2018
Ngày cập nhật 04/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-SVHTT ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Liên hoan “Đưa Thông tin về cơ sở” lần thứ X năm 2018. Huyện A Lưới tập luyện và tham gia Liên hoan gồm các hoạt động: văn nghệ tuyên truyền, thi tuyên truyền viên lưu động giỏi, thi xe tuyên truyền lưu động, hoạt động trưng bày, triển lãm cùng các hoạt động khác. Ngày hội diễn ra từ ngày 28 - 30/8/2018.

Liên hoan sẽ tập trung vào các chủ đề chính: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương và sự toàn vẹn lãnh thổ của Đất nước, đồng thời phản ánh tinh thần thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác ở địa phương và đơn vị …

Đây là hoạt động có quy mô toàn tỉnh mang tính chất định kỳ 3 năm một lần với sự tham gia của Đội Tuyên truyền lưu động của thành phố Huế và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; các đơn vị tuyên truyền văn hóa của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh.

Thông qua Liên hoan nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tuyên truyền, cổ động chính trị về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng cơ sở, xây dựng các Đội tuyên truyền lưu động, góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bế mạc Liên hoan, huyện A Lưới đạt giải 3 toàn đoàn.

Hình ảnh hoạt động

Triển lãm ảnh tại Liên hoan

Văn nghệ tuyên truyền

Thi tuyên truyền lưu động giỏi

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.596
Truy câp hiện tại 4.300