Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2018.
Ngày cập nhật 09/08/2018
Đ/c Nguyễn Thị Sửu- BT Huyện Ủy triển khai các Nghị quyết TW(khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Huyện ủy A Lưới; Kế hoạch số 1688/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo.

Sáng ngày 07/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho tất cả công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; Qua đợt bồi dưỡng chính trị hè lần này, CBCCVC toàn ngành giáo dục được tiếp thu các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó cốt lõi các vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và các chuyên đề quan trọng khác.

Về thời gian: Tổ chức 2 đợt, từ ngày 07/8 -10/8/2018. 

Phòng GD&ĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 528