Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thẩm tra các đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa đợt I năm 2018
Ngày cập nhật 07/08/2018

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn và xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước năm 2018. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức đợt thẩm tra các đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn Văn hóa (đợt I) năm 2018. 

Thành phần tham gia gồm có: Đại diện các cơ quan đơn vị như: UBMTTQVN huyện; Hội nông dân huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; LĐLĐ huyện; Phòng Tư pháp huyện; Trung tâm DS-KHHGĐ huyện; Phòng Y tế huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Thời gian thẩm tra từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018. Các cơ quan đơn vị đề nghị thẩm tra gồm có: 12 làng, thôn, tổ dân cư và 20 cơ quan, trường học.

Đợt thẩm tra nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, từ trong các cơ quan nhà nước, cán bộ đảng viên đến các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát huy danh hiệu đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phối hợp, đẩy mạnh và lồng ghép các phong trào quần chúng hiện có trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.698
Truy câp hiện tại 73