Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 18/05/2018

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa, đi vào chiều sâu, tác động đến từng hành động hàng  ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng bộ xã Phú Vinh, huyện A Lưới đã gắn việc học tập, làm theo bằng những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đảng bộ xã Phú Vinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các tổ chức, đoàn thể chính trị từ xã đến thôn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Để việc thực hiện đi vào thực tiễn cuộc sống, xem đó là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng xã Phú Vinh đạt chuẩn NTM cuối năm 2018, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đều đăng ký thực hiện Chỉ thị đi liền với chức trách, nhiệm vụ được giao. Sự sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã đã mang lại kết quả bước đầu trong học tập, làm theo Bác và xây dựng NTM, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Với tinh thần đó, UBMTTQVN xã đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM tại địa phương”; tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tốt 19/19 tiêu chí để xã Phú Vinh sớm đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Qua 02 năm thực hiện chương trình này, nhân dân đã đóng góp hơn 75 triệu đồng bằng ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, trồng hàng rào xanh, đào hố chôn rác hợp vệ sinh và nhiều ngày công lắp đặt đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường liên thôn và nhiều hộ dân tự bắt điện chiếu sáng từ nhà ra ngõ. Một số hộ dân đã hiến 3.000m2 đất để xây dựng đường liên thôn và nhà văn hoá trung tâm của xã.

Nhờ đó, mà xã Phú Vinh đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và chú trọng đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thiết thực đưa đời sống, kinh tế ngày càng phát triển, cơ cấu nghành nghề chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt trên 200% theo Nghị quyết đề ra, không có hộ gia đình đảng viên là hộ nghèo và cận nghèo.

Tính đến thời điểm này, xã Phú Vinh đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM với tổng mức đầu tư là trên 8,9 tỷ đồng, gồm các hạng mục công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường học, xây dựng nhà trung tâm văn hoá và cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động... Những năm qua, Phú Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, nhân dân đồng thuận trong công cuộc đổi mới, phát triển xã hội của cả nước nói chung và địa phương nói riêng, đã giúp người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển các ngành nghề và dịch vụ thu hút người dân tham gia.

Đảng uỷ đã bám sát tình hình thực tế, tìm giải pháp, khắc phục những mặt khó khăn hạn chế, phát huy những mặt mạnh, đề ra các chương trình trọng điểm, trực tiếp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, từng chi bộ và những đảng viên là người thực hiện, làm trước với những mục tiêu cụ thể như: chăn nuôi lợn, cá, phát triển đàn gia cầm, trồng rừng kinh tế và phát triển đàn bò theo đề án phát triển đàn bò của huyện, đã hình thành nhiều mô hình kết hợp vườn, ao, chuồng trại mang lại hiệu quả kinh tế cao như gia đình đảng viên Hồ Chính Bảy, Hồ Văn Hết, Nguyễn Ngọc Quang và nhiều gia đình khác có thu nhập bình quân hàng năm trên 250 triệu đồng. 

 Để thực hiện có quả các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất với sự đóng góp công lao động, hiến đất của người dân để làm nên những tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm” đã được người dân hưởng ứng thực hiện.

Đảng bộ xã Phú Vinh thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến tại địa phương, trực tiếp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, từng chi bộ và nhân dân thực hiện các mục tiêu cụ thể. Khi Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống với sự đồng tình hưởng ứng của người dân, các mô hình kinh tế như chăn nuôi với mô hình chuồng trại bán thâm canh, rừng kinh tế đã được người dân mạnh dạn đầu tư và đến nay đã đưa vào trồng, chăm sóc 45 ha, xây dựng mô hình chăn nuôi và rau sạch theo định hướng phát triển kinh tế ổn định lâu dài. Bên cạnh phát triển kinh tế từ trang trại nông lâm nghiệp và chăn nuôi, xã còn kết hợp phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ với trên 60 hộ kinh doanh, buôn bán, vận tải và các ngành nghề chế biến nông sản, cưa sẻ dân dụng và may mặc...

Tính đến thời điểm này, xã Phú Vinh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với sự đồng tình ủng hộ của người dân. Trong năm 2018, cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ xã đến các thôn và toàn dân đều hưởng ứng tích cực để thúc đẩy phong trào thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã ngày càng cụ thể và thiết thực hơn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, gắn với việc học tập, nghiên cứu về chuyên đề “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là về tư tưởng chính trị và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, tiến đến xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

H. Hải - T. Diên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.953
Truy câp hiện tại 4.731