Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Liên đoàn Lao động huyện A Lưới tổ chức tập huấn công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở các trường học trên toàn huyện.
Ngày cập nhật 16/04/2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018 của Liên đoàn Lao động huyện A Lưới từ ngày 13 đến 14 tháng 4 năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện A Lưới tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho các đồng chí cán bộ CĐCS và tập thể Ban Thanh tra nhân dân thuộc các trường học trên địa bàn huyện, lớp tập huấn tiến hành trong 02 ngày với tổng số người tham gia là 350 đồng chí.

Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề sau:

1. Chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Công tác kiểm tra Công đoàn.

3. Công tác quản lý Tài chính Công đoàn.

4. Công tác thi đua khen thưởng Công đoàn.

Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở những phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn.

Trong quá trình tập huấn, báo cáo viên đã có những câu hỏi trao đổi để các đồng chí cán bộ CĐCS chia sẻ nhằm tìm ra những vẫn đề còn tồn tại, có phương án tháo gỡ kịp thời cho mọi hoạt động ở các CĐCS, giúp hoạt động công đoàn ngày càng ổn định và đạt kết quả cao, đem lại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Hình ảnh tại lớp tập huấn

Vũ Ngọc Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.651
Truy câp hiện tại 4.616