Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giải ngân vay vốn theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 29/03/2018

Thực hiện chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020, ngày 29/3/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới triển khai giải ngân cho vay tại xã Hồng Quảng.

Theo đó, UBND huyện phân bổ giải ngân đợt I/2018 là 200 hộ với số tiền 10 tỷ đồng cho 04 xã Hồng Quảng, A Đớt, Hồng Kim, Bắc Sơn. Đợt này, Hồng Quảng là xã được vay vốn đông nhất với 106 hộ, số vốn trên 5,3 tỷ đồng. Đối tượng cho vay là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian qua, với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, cùng với việc triển khai tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới đã góp phần giúp dân giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nguồn vốn chính sách thời gian qua đã góp phần đắc lực để người dân xã Hồng Quảng nói riêng và người dân khó khăn nói chung ổn định cuộc sống và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

D. Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.574.196
Truy câp hiện tại 2.451