Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo ký kết Quy chế phối hợp hoạt động
Ngày cập nhật 11/12/2017

Dưới sự chứng kiến của đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; đại diện Thường trực và đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy A Lưới cùng tập thể BCH của 50 CĐCS trường học. Vào lúc 10h30 ngày 09/12/2017, tại hội trường LĐLĐ huyện đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện A Lưới.

Quy chế được cụ thể trong 6 nội dung, gồm: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành; Tổ chức các phong trào thi đua; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CBCCVCLĐ; Đảm bảo những điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động công đoàn; Chế độ làm việc.

Hoạt động này nhằm thực hiện những nội dung về trách nhiệm của mỗi bên và mối quan hệ công tác giữa Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Cấp ủy Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, Công đoàn huyện; Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Ngọc Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.409
Truy câp hiện tại 4.548