Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả Hệ thống hoá VBQPPL của HĐND, UBND huyện A Lưới kỳ 2019-2023
Ngày cập nhật 06/03/2024

Thực hiện các quy định về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 27/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về công bố kết quả Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện kỳ 2019 - 2023.

Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật gồm 02 danh mục: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ:  55 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 56 văn bản.

Căn cứ kết quả hệ thống hoá Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cơ quan, địa phương phổ biến, tuyên truyền và nghiên cứu, tham khảo, phục vụ công tác quản lý hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.366.468
Truy câp hiện tại 16.504