Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
Ngày cập nhật 21/02/2024

Chiều ngày 29/01/2024, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai công tác tư pháp năm 2024. Đến và tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Ngưm - Huyện uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng sự tham gia của tập thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp, đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, công tác tư pháp năm 2023

Thông qua báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023, ông Nguyễn Bá Thiên - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Sở Tư pháp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, ngành Tư pháp huyện A Lưới đã vượt qua mọi khó khăn, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của huyện, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Nguyễn Bá Thiên - Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo kết quả đạt được tại Hội nghị

Cụ thể: Phòng đã thẩm định 06 dự thảo VBQPPL do các cơ quan chuyên môn gửi đến và được xem là kênh ý kiến quan trọng để các cơ quan chuyên môn quyết định tham mưu VBQPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 24 Nghị quyết, phát hiện 02 VBQPPL có sai sót; 100% cấp xã đã thực hiện rà soát VBQPPL và thực hiện hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019 - 2023; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh hoạt động điều tra, khảo sát, kiểm tra tại các xã Hồng Thái, Hồng Thượng và thị trấn A Lưới; toàn huyện xử phạt vi phạm hành chính 33 vụ với tổng đối tượng 44 cá nhân, 05 tổ chức, tổng số tiền thu được 124.500.000 đồng; tham mưu huyện tổ chức 05 hội nghị triển khai các văn bản Luật mới; các xã, thị trấn tổ chức 139 cuộc tuyên truyền, phổ biến, 08 cuộc thi thu hút 3.353 lượt người tham gia; kiện toàn 95 tổ hoà giải với 627 hoà giải viên, kết quả hoà giải thành 97/132 vụ việc thực hiện các việc hộ tịch trên phần mềm hộ tịch điện tử đảm bảo quy định pháp luật, rút gọn thời gian hẹn trả của công dân, tổng số 2.489 sự kiện hộ tịch, chứng thực bản sao 49.259bản/tờ, chứng thực chữ ký 182 trường hợp, chức thực hợp đồng, giao dịch gồm 1.209 trường hợp, đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên toàn huyện; công tác thi đua Ngành sôi nồi, trong năm  có 02 công chức, 01 tổ hoà giải được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 06 đơn vị và 09 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen công tác tư pháp, hoà giải ở cơ sử; 03 công chức ngành tư pháp được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 công chức được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham luận tại Hội nghị có 03 công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Quảng Nhâm, Hòng Hạ và thị trấn A Lưới đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm tới.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Bùi Viết Dũng – Trưởng phòng Tư pháp đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đề nghị toàn bộ công chức ngành tư pháp huyện quyết tâm tập trung thực hiện tốt các công tác chủ đạo bao gồm tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động tham mưu với cấp ủy, HĐND, UBND về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; chú trọng công tác xử lý, rà soát VBQPPL mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW;  phát huy hiệu quả vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, xây dựng nhân rộng các cách thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả; đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu và truyền thông về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu thực hiện tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục triển khai  Đề án “Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025’’;  triển khai thực hiện số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc huyện A Lưới;ứng dụng CNTT theo yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh, huyện, chuyển đổi số ngành Tư pháp.

Đ/c Bùi Viết Dũng - Trưởng phòng Tư pháp huyện triển khai công tác tư pháp năm 2024

Cũng trong dịp này, Phòng Tư pháp đã phát động phong trào thi đua năm 2024, trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 06 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; công tác tư pháp năm 2023.

Tập thể và cá nhân được khen thưởng trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hồ Văn Ngưm – PCT UBND huyện đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn đã làm được. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao,  chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã, thị trấn tiếp tục tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.237
Truy câp hiện tại 6.686