Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị triển khai Dự án số hoá sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 18/01/2024

Thực hiện Kê hoạch số 144/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện số hoá dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều ngày 17/01/2024 UBND huyện A Lưới phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Dự án số hoá dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại huyện A Lưới. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Hồ Văn Ngưm - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại biểu tham dự Hội nghị có Trưởng phòng Tư pháp huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp, đại diện Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (đơn vị tư vấn giám sát thi công dự án), đại diện Công ty FSI (đơn vị thi công dự án) và đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra theo các kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đảm bảo việc thực hiện số hoá và chứng thực hiện tử toàn bộ dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc toàn huyện A Lưới; xác đỉnh rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch đang lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp trên địa bàn huyện A Lưới vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và tích hợp, đồng bộ vào Hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Công ty FSI (đơn vị thi công dự án) báo cáo sơ lược và hướng dẫn quy trình thực hiện tại huyện.

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng toàn dự án

Khối lượng của Huyện

1

Số hóa tài liệu

Trang A4

1.119.337

47.951

2

Số trường hợp

Trường hợp

1.436.080

46.330

3

Nhập dữ liệu

Trường

76.509.458

2.463.351

4

Chứng thực điện tử dữ liệu số hóa

File

1.436.080

46.330

5

Tích hợp lên PM 158, Tích hợp, đồng bộ lên Hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh. Bàn giao để thực hiện lưu trữ tại Trung tâm IOC

Trường hợp

1.436.080

46.330

Ông Hồ Văn Ngưm - HUV- PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, ông Hồ Văn Ngưm - HUV - PCT UBND huyện đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo phối hợp Sở Tư pháp, đơn vị thi công và điều kiện thuận lợi về các điều kiện cần thiết để Đơn vị thi công Dự án thực hiện số hóa theo kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời cập nhật, tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương bảo đảm vận hành tốt Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Một só hình ảnh của Hội nghị

Đơn vị thi công triển khai tại Hội nghị

 

Thảo luận tại Hội nghị

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.772
Truy câp hiện tại 6.376