Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm và công tác xử lý vi phạm hành chính tại UBND thị trấn A Lưới
Ngày cập nhật 01/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 và Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm và công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023. Ngày 30/11/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Bùi Viết Dũng, Phó Trưởng phòng tư pháp làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Thanh tra huyện đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu;  lao động, việc làm; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân thị trấn A Lưới,

Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của cấp trên; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành như kế hoạch, quyết định, công văn nhằm cụ thể hóa các văn bản của UBND tỉnh, huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, người lao động, doanh nghiệp về văn bản luật mới, đặc biệt Luật Giá, Luật Việc làm, các văn bản hướng dẫn thi hành và các chính sách được Nhà nước hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã quan tâm bố trí kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính. Nhìn chung, việc tổ chức thi hành pháp luật kịp thời, đầy đủ quy định trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Đoàn cũng đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, cũng như giải đáp những vướng mắc để địa phương kịp thời tháo gỡ./.

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.569.912
Truy câp hiện tại 18.574