Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

100% trường học trên địa bàn huyện tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024
Ngày cập nhật 06/11/2023

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn liên tịch về việc tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024, đến nay 100% các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Hội nghị đảm bảo tiến độ.

Tính đến nay đã có 47/47 đơn vị tổ chức Hội nghị đúng tiến độ, thực hiện theo quy định, đảm bảo dân chủ, thiết thực. Đây cũng là dịp để Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thể hiện rõ trách nhiệm của mình về bảo đảm việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động.

Các đơn vị trường học đều thực hiện đầy đủ nội dung của Hội nghị Viên chức, người lao động bao gồm (theo khoản 3 Điều 51): Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm; Thực hiện các nội dung về công khai thông tin; lấy ý kiến của viên chức, người lao động theo quy định của Luật…

Thông qua Hội nghị, viên chức, người lao động khối trường đã phát huy quyền làm chủ; tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định (theo Điều 53), như: Tham gia ý kiến vào giải pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tham gia ý kiến vào thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của viên chức, người lao động; các dự thảo quy chế…

Đây là dịp để người đứng đầu trường học nâng cao trách nhiệm; qua việc lấy ý kiến để bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu nhà trường với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng công khai các nội dung theo quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Mặc dù là năm đầu tiên thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở, tuy nhiên với sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, các đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị và mang lại kết quả cao.

Như Phương - Liên đoàn Lao động huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.573
Truy câp hiện tại 11.898