Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các Công đoàn cơ sở tích cực triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Ngày cập nhật 10/10/2023

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn huyện A Lưới đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số

Chủ đề của Tuần lễ là "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"; Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ đã được các CĐCS đồng loạt tổ chức vào ngày 02/10/2023.  

Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Trần Duy Nguyên – Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết “Mục tiêu của Chương trình nhằm tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc trong đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động để hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời; hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, tiếp cận hệ thống giáo dục mở, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Một số hình ảnh các hoạt động

Như Phương - Liên đoàn Lao động huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.547
Truy câp hiện tại 11.315