Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
Ngày cập nhật 12/08/2022

Sáng ngày 04/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non tiểu học, TH&THCS và các trường THCS trên địa bàn huyện. 

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 chia làm 02 đợt học (Đợt I: 2 ngày từ ngày 04 đến 05/8/2022 dành cho các trường tiểu học, TH&THCS và các trường THCS trên địa bàn huyện ; Đợt II: 2 ngày từ ngày 11 đến 12/8/2022 dành cho các trường mầm non trên địa bàn huyện). Trong thời gian 04 ngày, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện báo cáo về các chuyên đề: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nội dung cốt lõi Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW; Chuyên đề Một số kết quả nổi bật về thực hiện NQ 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung cốt lõi văn kiện Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp hành TW. Nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức lý luận, chính trị; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kịp thời cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng; tình hình thời sự, chính sách mới, đặc biệt là những nội dung mới liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục trước khi bước vào năm học mới.

Trần Ngọc Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.790.828
Truy câp hiện tại 5.208