Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỳ họp thứ IV, Hội đồng Nhân dân xã Hồng Kim khoá XII
Ngày cập nhật 30/06/2022

Sáng ngày 29/6/2022, Hội đồng Nhân dân xã Hồng Kim khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ IV. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tân – UVBTV – PCT HĐND huyện.

 

   Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu của UBND huyện năm 2022; Thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII. Báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và 6 những kiến nghị của UBMTTQVN xã với HĐND-UBND; Báo cáo giám sát của UBMTTQVN xã; Các văn bản phản biện xã hội của UBMTTQVN xã. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, về việc kết quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập Cộng đồng trên địa bàn xã Hồng Kim giai đoạn 2019-2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo về giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri trong  6 tháng cuối năm 2021 và trả lời kiến nghị, đề xuất của cử tri trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông, lâm nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt: 86,7 ha/160ha, đạt 54,2% so với kế hoạch.Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 288,722 tấn/600 tấn, đạt 48,12% so với kế hoạch, giảm 1,21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 85%. Tiếp tục tái sản xuất mô hinh trồng nấm cho 3 hộ tại thôn A Tia 2, hiện tại đã thu hoạch, do trung tâm Ham long hỗ trợ. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, duy trì đạt 15/19 tiêu chí; UBND xã tổ chức kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới và phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách tại các thôn. Đồng thời, chỉ đạo các thôn vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt ngày “Chủ nhật Xanh”, với tổng số người tham gia 653 lượt người. Hiện nay, đang triển khai 4 vườn mẫu tại các thôn, khuyến khích các hộ dân tham gia, đầu tư trước.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa gia các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Cũng như thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án, Tờ trình về Cơ cấu tái ngành nông nghiệp của xã Hồng Kim giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Thông qua Tờ trình về Phát triển thể dục thể thao quần chúng xã Hồng Kim giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy chế hoạt động của HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.092.334
Truy câp hiện tại 9.373