Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2021.

 

Theo đó, công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2021, gồm các địa phương có tên sau:

TT

Đơn vị

Phổ cập

GDMN5T

Phổ cập

GDTH

Phổ cập GDTHCS

Xoá mù chữ

1

Huyện Phong Điền

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

2

Huyện Quảng Điền

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

3

Huyện Phú Vang

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

4

Huyện Phú Lộc

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

5

Huyện Nam Đông

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

6

Huyện A Lưới

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

7

Thị xã Hương Trà

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

8

Thị xã Hương Thủy

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

9

Thành phố Huế

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

 

(Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.997.022
Truy câp hiện tại 5.113