Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ ký kết Văn bản liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới và các tổ chức chính trị xã hội huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức Lễ ký kết Văn bản liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới và các tổ chức chính trị xã hội huyện A Lưới về Về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời tổ chức Hội nghị giao ban các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đánh giá tình hình hoạt động ủy thác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo các Tổ chức chính trị xã hội huyện, Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng các đồng chí chuyên viên huyện hội phụ trách lĩnh vực ủy thác tín dụng chính sách.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2021 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đại diện lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng đại diện Lãnh đạo các Tổ chức chính trị xã hội huyện đã ký kết Văn bản liên tịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới và các tổ chức chính trị xã hội huyện A Lưới

Cùng ngày NHCSXH huyện và Hội đoàn thể cấp huyện tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác hoạt động ủy thác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội nghị đồng chí Giám đốc NHCSXH huyện đã thông qua các nội dung họp, định hướng một số vấn đề cần được thảo luận, trao đổi cụ thể để nâng cao hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác.

Đại diện NHCSXH huyện đồng chí Hà Văn Trung - Phó giám đốc NHCSXH huyện trình bày báo cáo dự thảo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của NHCSXH huyện A Lưới với các Hội, đoàn cấp thể huyện trong năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện A Lưới đến 31/12/2021 đạt 374.688 triệu đồng. Trong đó dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể 374.388 triệu đồng chiếm 99,9% tổng dư nợ tại NHCSXH huyện. Công tác ủy thác giữa Ngân hàng với Hội, đoàn thể các cấp trong năm 2021 đã đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng ủy thác từng bước được nâng lên, tổ chức phiên giao dịch được đảm bảo đầy đủ và an toàn, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV được nâng cao. Đến nay 04 tổ chức hội nhận ủy thác quản lý 218 tổ; trong đó: tổ tốt 205 tổ (chiếm tỷ lệ 94,04), tổ khá 13 (chiếm tỷ lệ 5,96%), lãi tồn giảm 182 triệu đồng, số dư tiền gửi thông qua Tổ TK&VV đạt 20.070 triệu đồng tăng 3.545 triệu đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: nợ quá hạn tăng do chây ỳ và hộ đi khỏi địa phương, tỷ lệ hộ tham gia tiền gửi qua tổ còn thấp.

Cũng tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận bàn về vấn đề xử lý nợ quá hạn, bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ thu tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, giải pháp thu nợ đến hạn,… Tuyên truyền để thành viên thực hiện gửi tiết kiệm tổ viên thông qua Tổ TK&VV nhằm tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách có ý thức tiết kiệm để sử dụng trong việc trả nợ, trả lãi tiền vay.

Các Hội, đoàn thể cấp huyện nhất trí cùng NHCSXH huyện phối hợp chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã và tổ TK&VV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt tuyên truyền vận động người vay vốn tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng; Tiến hành xây dựng kế hoạch và kiểm tra giám sát năm 2022; Phấn đấu hoàn thành trước 31/5/2022 công tác đối chiếu phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng; Tiếp tục rà soát kiện toàn Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả,…

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.998.682
Truy câp hiện tại 5.995