Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19
Ngày cập nhật 20/12/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện A Lưới về việc tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tuyên truyền cho bà con nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn xã hội sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh./.

TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.244
Truy câp hiện tại 7.429