Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra, giám sát việc triển khai giải pháp QR bằng Thẻ kiểm soát dịch bệnh
Ngày cập nhật 20/12/2021

Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn vẫn còn sử dụng mã QR được đặt/dán tại các vị trí ra/vào của trụ sở, cơ quan, đơn vị; Giải pháp này tồn tại nhiều bất cập và đã được UBND tỉnh chỉ đạo dừng triển khai.

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát và hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn tiến hành gỡ bỏ mã QR cũ được đặt/dán tại các đơn vị để thống nhất triển khai giải pháp quét QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh hoặc ứng dụng PC-COVID; thực hiện nghiêm túc việc quét QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh khi ra/vào cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức và công dân khi đến liên hệ công tác. Kiên quyết không cho vào cơ quan, đơn vị khi chưa thực hiện quét Thẻ kiểm soát dịch bệnh; Phổ biến, triển khai thống nhất giải pháp quét mã QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh và trên ứng dụng PC-COVID trên địa bàn. Tổ chức các đoàn kiểm tra (tài liệu hướng dẫn kèm theo), nhắc nhở và yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh chưa triển khai đúng giải pháp giám sát QR qua Thẻ kiểm soát dịch bệnh; có hình thức xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch.

1. Hướng dẫn kiểm tra quét mã QR tại các điểm kiểm soát

2. Hướng dẫn kiểm tra chính sách chống dịch qua mã QR tại các nơi công cộng.

TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.190
Truy câp hiện tại 7.409