Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021
Ngày cập nhật 15/12/2021

Năm 2021 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện A Lưới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, sản xuất nông lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và từng bước hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có bước cải thiện, bộ mặt nông thôn mới được hình thành và ngày càng đổi thay; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được tăng cường.

Bên cạnh những thuận lợi, trên địa bàn huyện cũng gặp không ít khó khăn như: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện còn cao; thu nhập bình quân đầu người còn thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

 

1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của Phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”

Thông qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển đổi nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng như: mô hình trồng rừng kinh tế ở xã Hồng Hạ, xã Hương Phong; trồng hoa, vườn rau an toàn trong nhà kính ở Thị trấn A Lưới, xã Sơn Thủy,  xã Hồng Kim,…. đặc biệt hiện nay đã xuất hiện một số hộ đầu tư vào trang trại chăn nuôi bò thịt, lợn rừng, gà đồi, gà thả vườn với số lượng tương đối lớn, hiệu quả kinh tế cao như xã Hương Phong, xã Sơn Thuỷ. Triển khai trồng cây sâm bố chính tại xã Quảng Nhâm; trồng chuối xã Hồng Hạ; mô hình ghép cải tạo giống cây Hồng giòn tại xã Hồng Bắc.

 Xây dựng Đề án “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”; Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2021; Đã tổ chức nghiệm thu bàn giao 24/24 nhà ở cho hộ nghèo do các nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, … đã khẳng định về ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, được nhân dân hưởng ứng tham gia. Ngoài ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội được thực hiện triệt để và thường xuyên.

1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

          Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện được quan tâm đặc biệt. Việc cưới, việc tang ở các xã, thị trấn, các làng, thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm hơn. Việc thách cưới (đòi lễ vật cưới) đã được bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn xóa bỏ. Đối với việc tang đa số các gia đình chấp hành nghiêm việc đám tang để không quá 48h. Hệ thống đường làng ngõ xóm ở hầu hết các làng, thôn, tổ dân phố được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trên địa bàn toàn huyện đến nay đã duy trì tốt các cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên qua các giai đoạn, hiện tại duy trì 32/95 thôn, trong đó: 11 thôn đạt 1 năm, đăng ký mới năm 2021: 21 mô hình.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” có những chuyển biến tích cực, bên cạnh đó, đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của: 10 mô hình; chỉ đạo xây dựng mô hình tổ tự quản “An toàn an ninh biên giới” tại thôn A Hươr Pa E, xã Quảng Nhâm với 08 thành viên tham gia và nhân rộng 01 dòng họ Kê tự quản về ANTT tại thôn A Đâng, xã Hồng Thái với ban điều hành 04 thành viên. Ngoài ra, đã tổ chức hướng dẫn cho 91 khu dân cư, 07 tổ dân phố, 31 cơ quan, 42 trường học tiếp tục đăng ký thực hiện Thông tư 23/TT-BCA và 22 tập thể, 55 cá nhân đăng kí thi đua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở nhiều mức độ khen thưởng khác nhau.

Số lượng và chất lượng của việc công nhân các danh hiệu: gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ngày càng được nâng cao; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được triển khai và  nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được chú trọng quan tâm. Hệ thống đường làng ngõ xóm ở hầu hết các làng, thôn, tổ dân phố được bê tông hóa, khang trang sạch đẹp. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải; bảo vệ và chăm sóc hệ thống cây xanh dọc tuyến đường Hồ Chí Minh; duy trì và lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị; lắp đặt đèn trang trí; lát gạch vỉa hè đường Hồ Chí Minh đoạn qua trung tâm huyện.

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao đã được sự quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa của các cấp, các ngành đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân và các hoạt động khác. Toàn huyện đã có 09/18 xã, thị trấn có Nhà văn hóa, đạt 50%.

 95/95 làng, thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa (Nhà sinh hoạt cộng đồng), đạt 100%. Tuy nhiên cơ sở vật chất và trang thiết bị bên trong các nhà văn hóa thôn còn thiếu thốn, một số nhà văn hóa do xây dựng lâu nay đã xuống cấp.

1.5. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng phát triển sâu rộng, qua đó các phong trào của hệ thống chính trị tại địa phương không ngừng được phát triển. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được quan tâm tổ chức thường xuyên và thu hút đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân tham gia ngày càng đông đảo. Cũng từ Phong trào đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước cộng đồng dân cư; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cán bộ, Đảng viên ngày càng gắn bó với nhân dân; nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Kết quả thực hiện 07 phong trào

2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 13.700 hộ/14.004 hộ đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 97,8%. Trong đó, có 11.673/13.700 hộ đã được xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trên tổng số đăng ký, đạt 85,2%.

2.2. Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, thuần phong mỹ tục được gìn giữ và phát huy, tạo nề nếp trong thôn, bản xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc và tiến bộ. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm được tổ chức tại các khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) đã khẳng định một nét mới trong sinh hoạt văn hoá và đời sống ở khu dân cư; việc tổ chức lồng ghép Lễ hội Ariêu Ada trong ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã tăng thêm nét sinh động mang bản sắc riêng cho cả phần lễ và phần hội của từng khu dân cư.

Với sự chủ động, tích cực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” và các tổ chức thành viên các cấp đã có nhiều cách làm thiết thực vận động “Quỹ vì người nghèo” và giúp đỡ người nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lới các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của huyện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã huy động được 10.914.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện – Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã phối hợp hỗ trợ xây dựng được 88 nhà “ Đại đoàn kết” cho 88  hộ nghèo, trị giá 420.000.000 đồng; Đã xây dựng 88 nhà đại đoàn kết; 47 nhà chính sách cho người có công cách mạng; trao 390 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn toàn huyện;  hỗ trợ cho mượn vốn phát triển sản xuất cho 504 hộ nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh gần 200 trường hợp; hỗ trợ tặng quà Tết, cứu trợ thiên tai, khó khăn đột xuất và các nội dung khác 245 trường hợp….

2.3. Phong trào xây dựng “Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phong trào xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa phát triển về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa được bảo tồn. Đến nay 95/95 làng, thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, đạt 100%; 91/95 làng, thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,7%.

Phong trào xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được sự quan tâm, tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động. Hiện nay, có 06/18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng, đạt 33,3%, trong đó có 4/18 xã, thị trấn được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt 22,2% (xã Hương Phong; xã Sơn Thủy; xã Phú Vinh,  Thị trấn A Lưới).

2.4. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn liền với việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.  Ở các cơ quan, đơn vị việc đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa được chú trọng triển khai. Việc công nhận đơn vị văn hóa đang dần đi vào chiều sâu, chất lượng. Đến nay, có 124/124 cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, đạt 100%. Trong đó có 119/124 cơ quan, đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,9%.

Năm 2021 thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền công nhận 26 cơ quan, đơn vị, trường học trong đó:

+ Công nhận mới: 05 cơ quan, đơn vị, trường học.

+ Công nhận lần II: 05 cơ quan, đơn vị, trường học.

+ Công nhận lại lần III: 13 cơ quan, đơn vị, trường học.

+ Công nhận lại lần IV: 03 cơ quan, đơn vị, trường học.

2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”

- Phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 39,5% (tương đương với: 20.377 người/51.580 người); Số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,5% (tương đương với: 4.220 hộ/12.986 hộ). toàn huyện có 172 điểm tập thể dục thể thao đơn giản. Trong đó: 39 sân bóng đá (04 sân bóng đá cỏ nhân tạo do Công ty TNHH xây dựng Xuân Hồng và CQ đầu tư xây dựng); 93 sân bóng chuyền; 37 sân cầu lông; 02 sân quần vợt; 01 bể bơi. Có 58 câu lạc bộ tập luyện thể dục thể thao (bao gồm câu lạc bộ Hội người cao tuổi). 05 nhà thi đấu của các cơ quan đơn vị, trường học với quy mô nhỏ gồm: trường THCS DTNT; trường THPT A Lưới; Kho bạc Nhà nước; Đoàn KT QP 92 và nhà thi đấu cầu lông huyện.

- Thể thao quần chúng ở cơ sở ngày một đi vào nề nếp, các xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang đã chủ động trong việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao cơ sở. Các hoạt động thể thao nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước diễn ra sôi nổi và thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

2.6. Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”

Phong trào khuyến học được các cấp, các ngành quan tâm, các khu dân cư trên địa bàn huyện đã xây dựng quỹ khuyến học và hoạt động có hiệu quả. Hội khuyến học huyện phát động phong trào thi đua “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”... Hàng năm, các phong trào được phát động mạnh mẽ, sâu rộng và sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao dộng không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Qua đó, nhiều tập thể và cá nhân điển hình về học tập và lao động sáng tạo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị biểu dương, khen thưởng.

2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2021. Các phong trào thi đua chuyên đề được phát động như:  Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2021 – 2025; Gương “Người tốt - việc tốt”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Ngày Chủ Nhật xanh”, “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Thi đua lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”… tiếp tục được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, thanh thiếu nhi tích cực tham gia và hưởng ứng.

Về khen cao: Được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Nhì cho 01 tập thể;  Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cờ thi đua” cho 04 tập thể,  “Tập thể Lao động Xuất sắc” cho 12 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 04 cá nhân, Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Tặng danh hiệu “Cờ thi Đua” cho 02 tập thể, “Tập thể lao động xuất sắc” cho 13 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 07 cá nhân, Bằng khen cho 05 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020-2021.

Chủ tịch UBND huyện:  

+ Tặng Giấy khen cho 193 tập thể và 159 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các đợt thi đua theo phong trào (chuyên đề) và giai đoạn.

+ Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 252 cá nhân, Công nhận 62 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 60 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 43 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1206 cá nhân, Công nhận 140 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 140 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.872
Truy câp hiện tại 6.636