Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”
Ngày cập nhật 13/12/2021

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” nhằm xây dựng phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến, học qua truyền hình; vận động tài trợ, hỗ trợ, trao tặng máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình; Triển khai, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

1. Tổ chức tuyên truyền chương trình “Sóng và Máy tính cho em”

Tổ chức qua các hình thức phát động, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực.

2. Đảm bảo việc phủ sóng di động

a) Đến cuối năm 2021: Phủ sóng 4G toàn bộ 04 thôn chưa phủ sóng di động trên địa bàn huyện, cụ thể:

 - Thôn 1 và thôn 2, xã Hồng Thủy;

- Thôn Paring, xã Hồng Hạ;

- Thôn A Min C9, xã A Roàng.

b) Đến cuối năm 2022: Tăng chất lượng phủ sóng 4G tại những thôn có sóng di động còn yếu. 

3. Hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình

a) Năm 2021

Dự kiến huy động đủ máy tính, thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình đảm bảo cho 100% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình.

b) Năm 2022

Tiếp tục phát động Chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình cho 100% học sinh thuộc đối tượng trên phát sinh trong năm.

4. Hỗ trợ khác cho các địa phương đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

a) Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố;

b) Hỗ trợ gói cước miễn phí data 4Gb trong 3 tháng cho 100% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 đã được tặng máy tính, thiết bị học trực tuyến hoặc học qua truyền hình;

c) Hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm: máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet đảm bảo việc dạy, học trực tuyến.  

(Chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.712
Truy câp hiện tại 139