Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thẩm tra các đơn vị đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021
Ngày cập nhật 10/11/2021

Thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo Phong trào huyện tổ chức thẩm tra các đơn vị đề nghị xét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

 

Thành phần đoàn gồm có: UBMTTQVN huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Hội Nông dân huyện; LĐLĐ huyện; Phòng Tư pháp huyện; Phòng DS – KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện; Phòng Y Tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Cơ quan Công an huyện.

Ban chỉ đạo phong trào chia làm 02 đoàn, thời gian thẩm tra của đoàn số 01 từ ngày 28/10 - 03/11 và đoàn số 2 từ ngày 04/11 – 08/11. Các đơn vị đề nghị thẩm tra gồm có 28 cơ quan, đơn vị (Bưu Điện huyện; Phòng TN&MT huyện; Trường Tiểu học A Ngo; Trường Tiểu học Kim Đồng; Ban Quản lý dự án – Đầu tư khu vực huyện; Phòng NN&PTNN huyện; UBND xã Hồng Thái; Trường Tiểu học Hồng Thái; Trường tiểu học Hồng Quảng; Trường mầm non Hoa Phong Lan; Trường tiểu học Vừ A Dính; Trường Mầm non Hồng Thủy; Trường tiểu học Hồng Trung; UBND xã Trung Sơn; Trường tiểu học Hồng Kim; Trường mầm non Hồng Bắc; Trường THPT Hương Lâm; Đồn biên phòng Cửa khẩu A Đớt; Cơ quan Huyện Uỷ; Kiểm Lâm huyện; Trường mầm non Hồng Hạ; UBND xã Hương Nguyên; Kho bạc Nhà nước huyện; UBND xã Hương Phong; Trường THCS Quang Trung; Đồn biên Phòng Nhâm; Ngân hàng NN&PTNN huyện; Ngân hàng chính sách huyện).

Đợt thẩm tra nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ Đảng viên đến các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện.

 

                                                      

Phan Thị Thu Hiền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.092.822
Truy câp hiện tại 1.902