Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng kí ứng viên học bổng Chương trình Thạc sỹ chính sách công của Đại hoc Fulbright Việt Nam
Ngày cập nhật 12/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại Công văn số 5501/UBND-ĐN ngày 25/6/2021 về việc học bổng Thạc sỹ Chính sách công của Trường Đại học Fulbright Việt Nam trên tinh thần Công văn số 1984//2021/CV-FUV-FSPPM ngày 22/5/2021 của Đại hoc Fulbright Việt Nam về việc cấp học bổng Chương trình Thạc sỹ Chính sách công niên khóa 2021-2023; trong đó, ưu tiên cấp 02 suất học bổng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 UBND huyện thông báo về Chương trình học bổng để các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký ứng viên đủ điều kiện dự tuyển với các nội dung như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: Phân tích Chính sách

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan lĩnh vực Phân tích chính sách

3. Số lượng: 02 suất

4. Kinh phí khóa học: Học bổng được tài trợ 100% (508 triệu đồng)

(Có đính kèm Công văn số 1984//2021/CV-FUV-FSPPM ngày 22/5/2021 của Đại hoc Fulbright Việt Nam và các tài liệu liên quan)

Các địa phương, đơn vị có nhu cầu đăng ký ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển; danh sách đăng ký gửi về UBND (thông qua Phòng Nội vụ) bằng văn bản và qua E-mail: ntgiang.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 17/7/2021 để lập danh sách đăng kí tham gia dự tuyển và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.509
Truy câp hiện tại 4.423