Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4
Ngày cập nhật 29/03/2021

Nhằm phát động phong trào đọc sách trong các tầng lớp quần chúng nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2021 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn địa bàn huyện A Lưới.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách được tổ chức đồng bộ, sâu rộng, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân nhất là đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên, hội viên được tiếp cận với nguồn sách hay, chất lượng, góp phần phát triển văn hóa đọc và tri thức xã hội. Công tác tổ chức đảm bảo các quy định, phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 thực hiện trong tháng 4/2021. Các hoạt động hưởng ứng chính được tổ chức trọng tâm từ 15/4 đến 21/4/2021. (có văn bản kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thưi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.445
Truy câp hiện tại 5.581