Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Ngày cập nhật 05/02/2021

   Ngày 04/02, Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV – Bí thư Huyện ủy,  đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực Huyện ủy – CTHĐND huyện,  đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – CTUBND huyện , cùng các đồng chí UVTV huyện ủy;  đồng chí  Piloong Mái – UVTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe  đồng chí Nguyễn Tân- UVTV Huyện ủy – PCT HĐND huyện thông qua các văn bản quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ban, ngành Trung ương; đặc biệt là nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ khóa XIV về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp tỉnh về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ý kiến của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc giới thiệu người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề cập, nhấn mạnh một số nội dung về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khoá XII, tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo quy định của Luật Bầu cử. Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, và biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.Với  số lượng đại biểu được bầu chính thức là 31 đại biểu, dự kiến đại biểu giới thiệu ứng cử là 59 đại biểu.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.605
Truy câp hiện tại 4.450