Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả điểm thi và thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020
Ngày cập nhật 07/01/2021

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2020 thông báo kết quả điểm thi và thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2020, cụ thể như sau:

 

I. Kết quả điểm thi của các môn

I. DANH SÁCH ĐIỂM THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2020

1 1 Trần Tuấn Anh 28/12/1984 GV Trường TH Hồng Trung GV TH
hạng III lên II
100 96 68 Miễn thi Đạt
2 2 Đặng Thị Ánh 28/8/1974 GV Trường TH Hồng Bắc GV TH
hạng III lên II
80 92 76 Miễn thi Đạt
3 3 Nguyễn Phượng Ánh 10-11-74 GV Trường TH Hồng Trung GV TH
hạng III lên II
84 96 84 Miễn thi Đạt
4 4 Nguyễn Thị Bé 04-05-86 GV  Trường MN Hương Lâm GV MN
hạng III lên II
88 84 72 Miễn thi Đạt
5 5 Phan Thị Thanh Bình 08-10-84 GV Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
100 100 68 Miễn thi Đạt
6 6 Nguyễn Thị Ánh Bình 25/9/1989 GV Trường TH Hồng Kim GV TH
hạng III lên II
88 100 92 Miễn thi Đạt
7 7 Nguyễn Thị Bình 20/10/1977 GV Trường TH Hương Lâm GV TH
hạng III lên II
84 96 68 92 Đạt
8 8 Hoàng Thị Kim Chi 08-02-71 GV Trường TH-THCS Hồng Hạ GV TH
hạng III lên II
80 88 56 96 Đạt
9 9 Lê Đình Chiến 12-09-83 GV Trường TH Hồng Bắc GV TH
hạng III lên II
100 96 76 Miễn thi Đạt
10 10 Lê Thị Chiếu 15/6/1988 GV Trường MN Hồng Hạ GV MN
hạng III lên II
92 100 68 Miễn thi Đạt
11 11 Đặng Minh Chương 20/10/1966 GV Trường THCS Lê Lợi GV THCS
hạng III lên II
56 80 68 Miễn thi Đạt
12 12 Nguyễn Thị Chuốt 19/8/1976 GV Trường TH Hồng Kim GV TH
hạng III lên II
80 92 80 Miễn thi Đạt
13 14 Đoàn Thị Cúc 11-11-75 GV Trường TH Hồng Thái GV TH
hạng III lên II
92 96 72 88 Đạt
14 15 Nguyễn Cường 02-01-74 GV Trường TH Vừ A Dính GV TH
hạng III lên II
88 88 76 92 Đạt
15 16 Nguyễn Hoài Dệt 24/4/1980 GV Trường MN Hồng Hạ GV MN
hạng III lên II
80 100 60 Miễn thi Đạt
16 17 Ngô Thị Thu Đông 12-11-84 GV Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
92 96 68 Miễn thi Đạt
17 18 Nguyễn Thanh Đức 16/6/1967 HT Trường TH Sơn Thủy GV TH
hạng III lên II
96 96 68 88 Đạt
18 19 Lê Thị Dung 01-05-91 GV Trường TH Hồng Quảng GV TH
hạng III lên II
84 96 76 Miễn thi Đạt
19 20 Hồ Thị Giang 08-09-82 GV Trường MN Hương Lâm GV MN
hạng III lên II
84 100 80 Miễn thi Đạt
20 21 Lê Thị Giang 21/1/1973 PHT Trường TH Hương Lâm GV TH
hạng III lên II
84 100 72 Miễn thi Đạt
21 22 Trần Tuấn Hải 15/2/1982 GV Trường TH Phú Vinh GV TH
hạng III lên II
96 88 68 88 Đạt
22 23 Văn Thị Thu Hằng 04-03-83 GV Trường MN A Roàng GV MN
hạng III lên II
76 96 76 Miễn thi Đạt
23 24 Nguyễn Thị Hằng 05-10-86 GV Trường MN A Đớt GV MN
hạng III lên II
52 92 72 Miễn thi Đạt
24 25 Phan Thị Hằng 01-01-80 GV Trường THCS Hương Lâm GV THCS
hạng III lên II
88 92 64 80 Đạt
25 26 Hồ Thị Hạnh 26-01-84 HT Trường MN A Roàng GV MN
hạng III lên II
76 88 52 Miễn thi Đạt
26 27 Nguyễn Thị Hạnh 26/11/1991 GV Trường Mầm non Hồng Thủy GV MN
hạng III lên II
100 100 76 Miễn thi Đạt
27 28 Mai Thị Hạnh 25/9/1973 GV Trường TH Hương Lâm GV TH
hạng III lên II
68 96 56 100 Đạt
28 29 Đinh Thị Hạnh 07-02-74 GV Trường TH Nhâm GV TH
hạng III lên II
76 84 72 Miễn thi Đạt
29 30 Nguyễn Thị Hạnh 06-04-74 GV Trường THCS Hương Lâm GV THCS
hạng III lên II
96 92 72 Miễn thi Đạt
30 31 Ngô Hậu 20/10/1972 GV Trường TH Sơn Thủy GV TH
hạng III lên II
76 92 80 92 Đạt
31 33 Phạm Thị Hiền 10-03-86 GV Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
100 96 72 Miễn thi Đạt
32 34 Nguyễn Hiệp 25-05-85 GV Trường TH Bắc Sơn GV TH
hạng III lên II
96 88 Miễn thi Miễn thi Đạt
33 35 Nguyễn Đình Hiếu 04-07-77 GV Trường TH-THCS A Roàng GV THCS
hạng III lên II
72 92 64 84 Đạt
34 36 A Moong Hóa 02-12-86 GV Trường MN Hương Nguyên GV MN
hạng III lên II
88 100 76 Miễn thi Đạt
35 37 Lê Thị Bích Hóa 09-08-75 GV Trường TH Hồng Vân GV TH
hạng III lên II
64 96 64 Miễn thi Đạt
36 38 Trần Thị Hòa 02-05-75 GV Trường TH A Ngo GV TH
hạng III lên II
100 100 76 56 Đạt
37 39 Nguyễn Thị Thái Hòa 20/6/1975 P.HT Trường TH Hồng Trung GV TH
hạng III lên II
96 100 60 Miễn thi Đạt
38 40 Nguyễn Văn Hoàng 10-10-91 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
88 100 76 Miễn thi Đạt
39 41 Hoàng Ngọc Hơn 26-09-85 GV Trường MN Hồng Bắc GV MN
hạng III lên II
100 96 68 Miễn thi Đạt
40 42 Vũ Thị Hồng 11-03-79 GV Trường THCS Lê Lợi GV THCS
hạng III lên II
92 88 72 Miễn thi Đạt
41 43 Hồ Thị Hợp 06-03-74 GV Trường MN A Roàng GV MN
hạng III lên II
64 100 80 Miễn thi Đạt
42 44 Văn Huế 10-01-73 P.HT Trường TH Hồng Kim GV TH
hạng III lên II
100 100 92 Miễn thi Đạt
43 45 Nguyễn Thị Thu Huế 01-06-90 GV Trường THCS Trần Hưng Đạo GV THCS
hạng III lên II
96 96 92 Miễn thi Đạt
44 46 Nguyễn Thị Huệ 01/91973 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
92 100 72 100 Đạt
45 47 Phan Thị Minh Huệ 10-12-88 GV Trường TH Hồng Thượng GV TH
hạng III lên II
92 100 84 Miễn thi Đạt
46 48 Nguyễn Ngọc Hùng 26/8/1978 GV Trường THCS Hương Lâm GV THCS
hạng III lên II
88 96 80 84 Đạt
47 49 Hoàng Lan Ngọc Hương 30-10-80 GV Trường MN A Đớt GV MN
hạng III lên II
92 96 68 Miễn thi Đạt
48 50 Lê Thị Hương 24/9/1974 GV Trường TH Hương Lâm GV TH
hạng III lên II
92 100 60 52 Đạt
49 51 Ngô Lam Hương 23/2/1988 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
96 100 76 Miễn thi Đạt
50 52 Trương Đình Huy 08-2-1977 GV Trường THCS Trần Hưng Đạo GV THCS
hạng III lên II
88 96 76 88 Đạt
51 53 Phạm Thị Huyền 18-06-83 GV Trường MN Bắc Sơn GV MN
hạng III lên II
92 92 72 Miễn thi Đạt
52 54 Nguyễn Thị Kha 10-11-81 GV Trường MN Hoa Đào GV MN
hạng III lên II
68 92 52 Miễn thi Đạt
53 55 Nguyễn Thị Khánh 22/12/1975 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
96 100 76 Miễn thi Đạt
54 56 Hồ Đắc Khôn 05-10-72 GV Trường TH Hồng Thái GV TH
hạng III lên II
52 100 76 Miễn thi Đạt
55 57 A Moong Khuyên 28/8/1984 P.HT Trường MN Hương Nguyên GV MN
hạng III lên II
92 96 60 Miễn thi Đạt
56 58 Phạm Thị Hoa Lài 28/6/1968 GV Trường Tiểu học A Đớt GV TH
hạng III lên II
64 100 Miễn thi Miễn thi Đạt
57 59 Lê Thị Làm 02-02-90 GV Trường TH Đông Sơn GV TH
hạng III lên II
68 96 68 Miễn thi Đạt
58 60 Phan Thị Lành 23-09-79 GV Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
68 96 52 Miễn thi Đạt
59 61 Trần Duy Lịch 02-04-85 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
60 92 76 Miễn thi Đạt
60 62 Hồ Văn Lim 15/5/1975 GV Trường TH Nhâm GV TH
hạng III lên II
56 88 56 Miễn thi Đạt
61 63 Hồ Viên Lin 08-02-76 P.HT Trường TH Hồng Nhâm GV TH
hạng III lên II
64 92 60 Miễn thi Đạt
62 65 Dương Thị Loan 02-08-79 GV Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
64 92 88 Miễn thi Đạt
63 66 Đinh Thị Luyến 02-04-87 GV Trường MN Hồng Thượng GV MN
hạng III lên II
92 100 80 Miễn thi Đạt
64 67 Nguyễn Thị Luyện 02-09-75 GV Trường TH Hồng Thượng GV TH
hạng III lên II
76 100 92 Miễn thi Đạt
65 68 Lê Đa Minh 12-10-73 GV Trường TH-THCS A Roàng GV TH
hạng III lên II
88 100 84 100 Đạt
66 69 Nguyễn Thị Mừng 25/11/1971 GV Trường MN Hương Nguyên GV MN
hạng III lên II
76 84 72 Miễn thi Đạt
67 70 Vũ Tiến Na 18/9/1989 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
92 92 84 Miễn thi Đạt
68 71 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/01/1987 GV  Trường MN Hoa Ta Vai GV MN
hạng III lên II
68 80 84 Miễn thi Đạt
69 72 Trần Thị Nga 25/11/1975 GV Trường TH Vừ A Dính GV TH
hạng III lên II
68 92 80 Miễn thi Đạt
70 73 Hồ Thị Nga 01-09-77 GV Trường TH Nhâm GV TH
hạng III lên II
64 92 64 Miễn thi Đạt
71 74 Hồ Thị Ngân 01-05-1983 GV  Trường MN Hồng Vân GV MN
hạng III lên II
84 88 84 Miễn thi Đạt
72 75 Phan Thị Hồng Nhạn 08-02-82 P.HT Trường MN Hồng Hạ GV MN
hạng III lên II
60 96 68 Miễn thi Đạt
73 76 Hồ Thị Nhàng 29/12/1986 GV Trường TH Nhâm GV TH
hạng III lên II
72 88 88 Miễn thi Đạt
74 77 Nguyễn Thị Kiều Nhi 20/7/1990 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
88 92 84 Miễn thi Đạt
75 78 Phạm Văn Nhỏ 01-10-67 GV Trường THCS-DTNT A Lưới GV THCS
hạng III lên II
88 100 Miễn thi Miễn thi Đạt
76 79 Nguyễn Thị Niêu 01-04-86 GV Trường TH Hồng Thái GV TH
hạng III lên II
84 84 76 Miễn thi Đạt
77 80 Trương Thị Kim Oanh 08-2-1983 GV Trường MN Hương Lâm GV MN
hạng III lên II
92 92 72 Miễn thi Đạt
78 81 Nguyễn Pha 15/11/1976 GV Trường THCS Hương Lâm GV THCS
hạng III lên II
88 96 Miễn thi 84 Đạt
79 82 Trần Phước 04-05-68 GV Trường TH Sơn Thủy GV TH
hạng III lên II
88 96 84 Miễn thi Đạt
80 83 Hoàng Thị Phương 09-02-83 GV Trường MN Bắc Sơn GV MN
hạng III lên II
64 96 84 Miễn thi Đạt
81 84 Trần Thị Thu Phương 27/11/1984 GV Trường THCS Lê Lợi GV THCS
hạng III lên II
100 96 84 Miễn thi Đạt
82 85 Nguyễn Thị Phượng 06-10-89 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
96 92 84 Miễn thi Đạt
83 86 Hồ Văn Quang 25/9/1989 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
96 96 80 Miễn thi Đạt
84 87 Trần Thanh Sơn 04-08-89 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
100 92 84 Miễn thi Đạt
85 88 Hồ Quế Sơn 12-02-87 GV Trường TH Hồng Quảng GV TH
hạng III lên II
100 84 76 72 Đạt
86 89 Trần Tiểu Sơn 01-10-78 GV Trường TH-THCS Hương Nguyên GV THCS
hạng III lên II
92 84 Miễn thi 84 Đạt
87 90 Hồ Thị Tám 01-08-73 GV Trường TH Hồng Bắc GV TH
hạng III lên II
88 84 80 Miễn thi Đạt
88 91 Đinh Thị Thanh Tâm 30-12-89 GV Trường MN A Ngo GV MN
hạng III lên II
96 100 72 84 Đạt
89 92 Đào Trọng Tấn 08-08-83 GV Trường TH-THCS A Roàng GV THCS
hạng III lên II
100 92 72 88 Đạt
90 93 Hồ Chí Thẩm 05-02-70 GV Trường TH Phú Vinh GV TH
hạng III lên II
64 60 52 Miễn thi Đạt
91 94 Lưu Thị Thanh 06-01-74 GV Trường MN Nhâm GV MN
hạng III lên II
76 92 68 88 Đạt
92 95 Trương Thị Kim Thanh 23-09-86 GV Trường MN Hoa Phong Lan GV MN
hạng III lên II
96 96 76 Miễn thi Đạt
93 96 Hồ Văn Thành 06-08-77 GV Trường TH-THCS Hồng Thủy GV TH
hạng III lên II
88 68 68 Miễn thi Đạt
94 97 Nguyễn Ngọc Thành 10-09-81 GV Trường TH-THCS Hồng Hạ GV THCS
hạng III lên II
88 96 76 88 Đạt
95 98 Nguyễn Thị Thảo 18-12-83 GV Trường MN Hoa Đào GV MN
hạng III lên II
92 84 80 Miễn thi Đạt
96 99 Phan Thị Thảo 23/12/1989 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
92 92 76 Miễn thi Đạt
97 100 Lê Thị Ngọc Thêm 20-02-88 GV Trường MN Hồng Thượng GV MN
hạng III lên II
92 88 76 Miễn thi Đạt
98 101 Văn Thị Thoa 15/6/1974 GV Trường TH Hồng Thái GV TH
hạng III lên II
92 88 68 76 Đạt
99 102 Nguyễn Thị Thu 12-02-72 GV Trường THCS-DTNT A Lưới GV THCS
hạng III lên II
88 100 88 Miễn thi Đạt
100 103 Hồ Thị Thương 03-02-86 GV Trường MN Phú Vinh GV MN
hạng III lên II
80 92 72 Miễn thi Đạt
101 104 Phan Thị Thủy 30-04-78 GV Trường MN A Ngo GV MN
hạng III lên II
60 100 76 80 Đạt
102 105 Nguyễn Thị Thủy 15/5/1984 GV Trường TH Hồng Vân GV TH
hạng III lên II
68 84 64 76 Đạt
103 106 Hoàng Thị Thanh Thủy 16/4/1977 GV Trường TH Hồng Thượng GV TH
hạng III lên II
72 92 52 76 Đạt
104 107 Hoàng Hồ Toàn 22/10/1976 GV Trường TH-THCS A Roàng GV THCS
hạng III lên II
84 96 60 88 Đạt
105 108 Phạm Thị Kim Trúc 29-06-73 PHT Trường MN A Roàng GV MN
hạng III lên II
96 96 56 Miễn thi Đạt
106 109 Văn Hữu Trực 25/6/1964 GV Trường TH Hồng Bắc GV TH
hạng III lên II
76 100 Miễn thi Miễn thi Đạt
107 110 Nguyễn Thị Tươi 25/4/1973 GV Trường TH Hồng Kim GV TH
hạng III lên II
92 84 56 Miễn thi Đạt
108 111 Đoàn Quang Tuyến 17-11-68 PHT Trường TH A Ngo GV TH
hạng III lên II
72 96 72 Miễn thi Đạt
109 112 Phan Thị Thanh Tuyết 14//11/1980 GV Trường MN Bắc Sơn GV MN
hạng III lên II
880 96 52 Miễn thi Đạt
110 113 Hoàng Thị Tuyết 10-05-69 GV Trường TH A Đớt GV TH
hạng III lên II
68 88 Miễn thi Miễn thi Đạt
111 114 Đặng Phước Tý 10-04-73 GV Trường TH A Đớt GV TH
hạng III lên II
92 96 64 Miễn thi Đạt
112 115 Phan Thị Hồng Vân 25-06-79 GV Trường MN Hồng Bắc GV MN
hạng III lên II
72 96 52 80 Đạt
113 116 Trần Thị Ven 02-12-90 GV Trường TH-THCS A Roàng GV TH
hạng III lên II
92 84 76 Miễn thi Đạt
114 117 Hồ Thị Viễn 12-10-78 GV Trường MN Hoa Đào GV MN
hạng III lên II
68 92 52 76 Đạt
115 118 Phạm Văn Vũ 19/7/1982 GV Trường THCS Hương Lâm GV THCS
hạng III lên II
96 92 64 Miễn thi Đạt
116 119 Hồ Thị Xia 03-09-78 GV Trường MN Hương Lâm GV MN
hạng III lên II
88 92 64 Miễn thi Đạt
117 120 Đỗ Thị Xoa 11-11-69 GV Trường TH-THCS A Roàng GV THCS
hạng III lên II
96 96 Miễn thi Miễn thi Đạt
118 121 Lê Thị Xuân 22-08-89 GV Trường TH Sơn Thủy GV TH
hạng III lên II
96 92 60 72 Đạt
119 122 Lê Thị Xuân 10-09-77 GV Trường TH-THCS Hồng Hạ GV TH
hạng III lên II
76 92 60 Miễn thi Đạt
120 123 Lê Thị Yến 27/7/1976 GV Trường TH Kim Đồng GV TH
hạng III lên II
92 92 52 Miễn thi Đạt

II. DANH SÁCH ĐIỂM THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2020

Số TT Số BD Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức danh  Cơ quan, đơn vị đang làm việc Môn thi Ghi chú
Kiến thức chung Chuyên Ngành Tin học Ngoại ngữ
1 13 Đào Nhân Công 10-01-88 GV Trường TH Hồng Thái 90 90 88 92 Đạt
2 32 Trần Thị Hoàng Hậu 03-03-89 GV Trường TH Sơn Thủy 85 90 72 Miễn thi Đạt
3 64 Nguyễn Thị Thùy Linh 24-06-89 GV Trường TH Kim Đồng 95 90 80 Miễn thi Đạt

 

 

II. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo

1. Thời gian

Từ ngày 06 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 01 năm 2020 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm

Tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.798
Truy câp hiện tại 5.777