Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại xã Trung Sơn
Ngày cập nhật 23/07/2020

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Ngày 22/7/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn và đại diện một số phòng, ban của huyện làm thành viên, đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại UBND xã Trung Sơn.

Nội dung kiểm tra được thực hiện trên các lĩnh vực công tác, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy;  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứ; Ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ...

Qua kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn công chức xã Trung Sơn thực hiện đúng các quy định thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, công tác tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa …

Thông qua hoạt động kiểm tra lần này, nhằm đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Cải cách hành chính và việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã nói chung và UBND xã Trung Sơn nói riêng, nhằm phát hiện những điển hình hay để giới thiệu, nhân rộng, đồng thời có các giải pháp khắc phục cụ thể những hạn chế, yếu kém trong thực hiện cải cách hành chính; Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua kết quả kiểm tra rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng CCHC, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện; Nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.415.237
Truy câp hiện tại 6.940