Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại xã: Hồng Hạ
Ngày cập nhật 22/07/2020

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Ngày 21/7/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn và đại diện một số phòng, ban của huyện làm thành viên, đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại UBND xã Hồng Hạ.

Về phía địa phương có: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, công chức Văn phòng - thống kê, Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - xây dựng, Văn hóa - xã hội và Người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả.

Trên cơ sở báo cáo kết quả, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tập trung vào một số nội dung như: việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; tình hình niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong cơ quan; tình hình sử dụng thư điện tử công vụ; trang điều hành tác nghiệp; việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015, …

Qua kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn công chức các xã thực hiện đúng các quy định thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, công tác tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa …

Qua đó, Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao những kết quả đạt được, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND các xã cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.499.976
Truy câp hiện tại 2.609