Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Khảo sát lập hồ sơ đề nghị nâng cấp di tích Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia từ di tích cấp Tỉnh thành di tích cấp Quốc gia
Ngày cập nhật 12/06/2020

Ngày 10/6/2020, Đoàn khảo sát (gồm có đại diện của Bảo tảng Lịch sử cách mạng, Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan chuyên môn cấp huyện liên quan) đã tiến hành khảo sát để lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp di tích Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia từ di tích cấp Tỉnh thành di tích cấp Quốc gia.

Di tích Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia được công nhận là Di tích lịch sử cấp Tỉnh theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện A Lưới phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự, Bộ quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học, đánh giá Di tích Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia là địa điểm ghi dấu sự kiện, cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, cần được nâng cấp xếp hạng từ di tích cấp Tỉnh thành di tích cấp Quốc gia.

 Vì vậy, UBND huyện A Lưới đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, tiến hành khảo sát để lập hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp di tích Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia từ di tích cấp Tỉnh thành di tích cấp Quốc gia.

Điểm di tích A Bia

Đoàn kiểm tra

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.242
Truy câp hiện tại 1.683