Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày cập nhật 15/06/2020

Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội về công tác gia đình và việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngày 01 tháng 6 năm 2020 Ủy ban nhân huyện A Lưới ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Kế hoạch tập trung vào các nội dung như sau:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

a) Truyền thông về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Thời gian: Từ ngày 01/6 đến 30/6 năm 2020.

b)  Truyền thông về Ngày gia đình Việt Nam

- Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

- Các thông điệp truyền thông:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

+ Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ.

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

          2. Tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” huyện A Lưới lần thứ II

a) Thời gian: vào lúc 8h30, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

b) Địa điểm: Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới. 

          c) Đối tượng: Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 gia đình tham gia Hội thi. Mỗi đội dự thi là một gia đình gồm 3 - 4 thành viên: Bố, mẹ và con.

          3. Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình ở địa phương trong ngày 28/6/2020.

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.241
Truy câp hiện tại 1.686