Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra tình hình lắp đặt đầu thu truyền hình vệ tinh của Quỹ Viễn thông công ích cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 11/06/2020

Ngày 10/06/2020, Sở Thông tin Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra tình hình triển khai lắp đặt đầu thu DTH cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện

 

Theo đó, đoàn đã đến tận các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hồng Thủy để kiểm tra tiến độ và chất lượng lắp đặt đầu thu. Theo phản ánh của các hộ dân, chất lượng đầu thu sau khi lắp đặt được đảm bảo.

Đến nay: Đơn vị thi công đã giao trang thiết bị đến huyện A Lưới (đợt 1): 1.000 /2.285 đầu thu (ngày 01/6/2020).

Đã phân bổ trang thiết bị đến các xã, cụ thể như sau:

Xã Hồng Thủy: 272 đầu thu /272 hộ nghèo và cận nghèo. Đã lắp đặt được 130 đầu (tính đến hết ngày 08/6/2020).

Xã Trung Sơn: 169 đầu thu / 169 hộ nghèo và cận nghèo. (Đã cấp phát về cho từng hộ dân nhưng chưa triển khai lắp đặt).

Xã Hồng Kim: 256 đầu thu / 256 hộ nghèo và cận nghèo. (Đã cấp phát về cho từng hộ dân nhưng chưa triển khai lắp đặt).

Xã Hồng Bắc: 235 đầu thu / 235 hộ nghèo và cận nghèo. (Chưa cấp phát cho các hộ dân).

Trang thiết bị còn tại kho (huyện A Lưới): 68.

Sau buổi kiểm tra, Phòng Văn hóa và Thông tin đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục khảo sát và hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo và cận nghèo tại các xã còn lại (9 xã); Tập huấn cho công chức làm công tác truyền thanh cơ sở về biên tập chương trình ...; quan tâm hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

Tại xã Hồng Thủy

Kiểm tra chất lượng phát sóng trên tivi của các hộ dân

Đầu thu sóng

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.239
Truy câp hiện tại 1.687