Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Thái khai mạc ra quân huấn luyện Quân sự năm 2020
Ngày cập nhật 10/06/2020

Ngày 10/6, Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Thái tổ chức khai mạc ra quân huấn luyện Quân sự năm 2020.

 

   Trong thời gian 12 ngày ( từ ngày 10/6 – 22.6), 45 chiến sỹ dân quân xã Hồng Thái được trang bị kiến thức Chính trị với các chuyên đề như: Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng Nhà nước ta trong gai đoạn hiện nay; Một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng  và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, tại thao trường, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu.

      Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân xã nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.218
Truy câp hiện tại 1.684