Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo Chương trình học bổng Thạc sỹ của KOICA (Hàn Quốc)
Ngày cập nhật 05/06/2020

Căn cứ Công văn số 623/SNgV-HTQT ngày 03/6/2020 của Sở Ngoại vụ về việc thông báo Chương trình học bổng Thạc sĩ “Đô thị thông minh ASEAN” của KOICA  (Hàn Quốc), UBND huyện thông báo Chương trình “Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật về Đô thị thông minh” như sau:

Theo đó, KOICA sẽ cung cấp Chương trình “Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật về Đô thị thông minh”, là một trong 21 Chương trình học bổng mà KOICA cung cấp trong năm 2020. Chương trình được thực hiện tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) từ ngày 27/8/2020 đến ngày 20/6/2022. Thông tin về chương trình được đăng tải tại mục Hợp tác Quốc tế, Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ https://sngv.thuathienhue.gov.vn. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển trước ngày 16/6/2020. Để biết thêm các thông tin liên quan đến khóa học và thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển xin liên hệ cô Mỹ Thành qua số điện thoại: 04 3831 6911 (máy lẻ 112) hoặc email thanhkoica@gmail.com.

Nhằm tạo điều kiện cho cho công tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ cán bộ trên địa bàn huyện có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, UBND huyện thông báo và khuyến khích cán bộ có năng lực phù hợp đăng ký tham gia chương trình học bổng nói trên (gửi qua Phòng Nội vụ để trình UBND huyện xét duyệt).

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.515
Truy câp hiện tại 4.404