Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày cập nhật 20/05/2020

Trong 02 ngày 13 - 14/5/2020, tại hội trường Liên đoàn lao động huyện, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - UVTV, PCT UBND huyện, Tổ trưởng tổ chỉ đạo Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; tham dự Đại hội có các đồng chí thành viên tổ chỉ đạo.

Báo cáo chính trị của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Chi ủy chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo 3 cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện A Lưới đạt được nhiều kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao.

Về công tác chuyên môn:

Tham mưu xây dựng hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm hoàn thành đúng tiến độ; qua đó đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.     

Công tác tạo lập quỹ đất, đấu giá đất: Hiện nay, quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý là 15 khu đất có tổng diện tích 637.919,7 m2. Số tiền đấu giá đất thu nộp ngân sách 5 năm qua là 4,9 tỷ đồng.

Công tác quản lý môi trường, khoáng sản ngày càng được quan tâm: Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại thị trấn A Lưới và các xã thuộc khu vực đô thị mở rộng tăng từ 67,8% vào năm 2015 lên 85,4% vào cuối năm 2019. Tỷ lệ đào hố chôn lấp rác ở các xã ngoài khu vực đô thị mở rộng đạt 90,1%. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 8 trường hợp, thu nộp ngân sách 189 triệu đồng.   

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Chi bộ thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy.

Chi bộ không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động; góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 3 cơ quan. Giữ vững Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2018, xây dựng Cơ quan “xanh - sạch - sáng”, không rác thải nhựa.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đề ra 08 chỉ tiêu và 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đổi mới công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, UVTV, PCT UBND huyện, Tổ trưởng tổ chỉ đạo Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết qủa đạt được của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đồng chí yêu cầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí (khuyết 01 đồng chí); Đồng chí Hồ Dũng, Bí thư Chi bộ được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,7%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Lê Thùy Dung – Phòng TN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.930.812
Truy câp hiện tại 1.570